Akcijom "Gledaj. Misli. Djeluj." protiv trgovine djecom

Prosjačenje na ulici

Piše: Lejla Karkelja
 
Caritas je legalna insititucija koja djeluje unutar civilnog društva i Crkve u skladu sa Kanonskim i Civilnim Zakonima Bosne i Hercegovine. Njihova vizija je društvo u čijem se središtu nalazi čovjek, u svim svojim dimenzijama, i u kojem vlada civilizacija ljubavi u istini i socijalna pravda. Jedan od značajnih projekata Caritasa su i projekti vezani sa podizanje svijesti o problemima trgovine ljudima. Ovaj problem je prisutan i u Bosni i Hercegovini, a jedan od zanemarenih vidova ovog problema jeste prosjačenje. O ovoj temi razgovarali smo sa koordinatorom ove organizacije, Hrvojem Vranješom.

 

BYN: Koji sve vidovi trgovine ljudima postoje?

Hrvoje: U najkraćem trgovina ljudima uključuje sljedeće, najčešće, oblike eksploatacije žrtava: seksualna eksploatacija, radna eksploatacija, prisilni/ugovoreni brakovi maloljetnika, trgovina ljudskim organima, dječja pornografija i prostitucija, prisilno prosjačenje.

BYN: Ko je zadužen za rješavanje ovog problema?

Hrvoje: Problem trgovine ljudima vrlo je kompleksan kao i odgovor svih institucija i organizacija uključenih u njegovo rješavanje, odnosno u borbu protiv trgovine ljudima. On uključuje: regionalne monitoring timove, Ministarstvo sigurnosti BiH, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Tužilaštva, Agencije za provođenje zakona, Centre i službe za socijalni rad, Obrazovne institucije, Zdravstvene službe, nevladine organizacije.
Od 2001. sve do danas Bosna i Hercegovina, nakon usvajanja prvog Akcionog plana za borbu protiv trgovine ljudima, planski, organizirano i koordinirano pristupa aktivnostima usmjerenim prema suzbijanju trgovine ljudima, upravo uključujući gore navedene institucije i organizacije.

BYN: Recite nam nešto o Vašem projektu:"Gledaj. Misli. Djeluj."
Hrvoje: Iskorištavanje djece u svrhu prosjačenja u porastu je u Bosni i Hercegovini te smo iz tog razloga odlučili raditi na podizanju svijesti o tom problemu kod naših građana. Prepoznato je to i od strane drugih sudionika u borbi protiv trgovanja ljudima u Bosni i Hercegovini.

Akcijom „Gledaj. Misli. Djeluj.“ u sklopu višegodišnjeg projekta „Jačanje lokalnih kapaciteta u zaustavljanju trgovanja ljudima“ Caritas Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, u suradnji s međunarodnom mrežom Caritasa, želi upozoriti javnost da svatko tko djeci na ulici daje novac zapravo podržava trgovanje djecom. Djeci koja prose ili rade na ulici ne treba pomagati davanjem novca. Time se, naime, podržava njihov boravak i prisilni rad na ulici.
Za djecu najsigurniji i najuspješniji način zaustavljanja eksploatiranja djece u svrhu prisilnog prosjačenja jest nedavanje novca. Prosjačenje se, naime, vodi logikom ponude i potražnje. Nedavanjem novca javnost bi na direktan način uspješno zaustavila ovaj vid trgovine ljudima.
Umjesto davanja 'milostinje' pozivamo građane koji ih zamijete kako samostalno ili u pratnji odraslih osoba prose na javnim mjestima, a posebno djelatnike u ugostiteljskim objektima, tržnicama, prodavaonicama te autobusnim i željezničkim kolodvorima, da dojave u najbližu policijsku stanicu ili na telefon 122.

 
Prijavljivanje ovog krivičnog djela policiji dovodi do poduzimanja zaštitnih mjera djeteta od strane socijalnog rada što uključuje: osiguranje smještaja, ispitivanje obiteljskog konteksta radi zaštite djeteta, poduzimanje mjera protiv roditelja, mjere osiguranja djetetove dobrobiti.

Tags: