Predrasude, stereotipi i diskriminacija u Palama

predrasude

Piše: Milan Ilić

 
Ko sam ja? Šta sam ja? Identitet je kao kultura, postoji više aspekata identiteta, neki su sakriveni a neki su vidljivi. Jedan način gledanja na identitet jeste da se zamislite kao glavica luka. Svaki sloj predstavlja različiti dio vašeg identiteta. Drugi nas identifikuju, i nama se možda ne sviđa čime nas etiketiraju. Nastavljajući analogiju voća, šta se desi ako jedan luk nazove drugog gomoljkom? Da se vratimo na etiketiranje nekih ljudi kao manjinske grupe od strane drugih. Ko smo mi? I ko su oni?
 
Naš društveni identitet ima veze sa vrijednostima i simbolima. Dijelimo ljude u grupe jer izgleda da postoji potreba da se bude drugačiji od ostalih. Mi moramo da damo vrijednost našoj grupi (razredu, porodici, prijateljima) što nam daje pozitivnu vrijednost samih sebe. Opasnost vreba kada se stavljaju negativne vrijednosti na ljude koji ne čine dio naše grupe. Stavljajući ljude u kutije uskraćuje im mogućnosti da budu bilo šta drugo.
 
Stereotipi su previše pojednostavljeni načini razmišljanja o određenim pojavama ili grupama ljudi (prema zanimanju, nacionalnosti, vjeri, rasi, društvenoj klasi, seksualnoj orijentaciji i svim drugim podjelama koje vrijede za ljude). Često se koriste u negativnom smislu, u kontekstu predrasuda, i opravdavaju određena diskriminacijska ponašanja.
 
Cilj stereotipa jeste pojednostavljenje realnosti "oni su to". Šefovi su tirani, ti ljudi su ljeni, ti su tačni, ljudi iz tog dijela grada su opasni - neki od njih možda i jesu, ali svi?
Kada se dotaknemo pojma stereotipi i u tome pomenemo grad Pale, možemo naći hiljadu primjera za tako nešto. Primjeri za tako nešto su: "Sarajevo je takvo i takvo, ne smijem dole ići" , "Vidi onog kakav je, kako hoda, sigurno je gay", "Vidi onog kakva mu je frizura, kakva mu je brada, sav je neuredan, što se ne obriješ, što se ne ošišaš itd.."
Ljudi u Palama takvi kakvi su guraju nos gdje im nije mjesto, stopa kriminala je u porastu pa je primjer takođe da su Pale opasan grad. "Ne smijem doći u Pale", što je još jedan znak stereotipa samo iz drugačijeg ugla.
 
Predrasude su negativni sudovi ili mišljenja o nekoj osobi, grupi ili pojavi stvoreni prije realnog, izravnog iskustva s tom osobom, grupom ili pojavom, ili bez poznavanja ili istraživanja činjenica o tome. Temelji predrasuda nalaze se u slojevima identiteta ličnosti.
 
Pojam diskriminacije podrazumjeva prakse isključivanja, marginalizovanja i nepravde (proizvodnje predrasuda i stereotipa, brisanje ili prisvajanje identiteta neke grupe, strukturnu diskriminaciju, nasilje, eksploataciju, itd.) u odnosu na članove i članice različitih društvenih grupa na osnovu nekog aspekta njihovog identiteta. Zalaganje za antidiskriminacionu politiku najčešće podrazumjeva afirmativnu akciju ili pozitivnu diskriminaciju kao političku akciju, strategiju ili program koji nudi dodatne mogućnosti u oblastima obrazovanja, zdravstvene zaštite, zapošljavanju, socijalnoj zaštiti i sferi odlučivanja. Antidiskriminaciona politika se temelji na zahtjevima za priznavanjem uprkos nečijoj različitosti kao i na zahtjevu za uključivanjem društvenih grupa.
 
Najčešća diskriminacija u Palama je diskriminacija kada je neko bolestan. Ako si osoba sa invaliditetom, teško da možeš dobiti posao, bilo šta jer si odma okarakterisan kao osoba sa invaliditetom i po njima, ti si niko i ništa, ne samo u Palama nego i u Bosni i Hercegovini jer se diskriminišeš na osnovu bolesti. Takođe, slijepi ljudi imaju diskriminaciju tu da ne mogu naći smještaj, posao jer gazde misle da su manje sposobni od zdravih, a ne znaju da slijepi ljudi imaju dobru koncentraciju, zapažaju mnoge zvučne signale i iz njih izvlače mnoštvo značenja.

 

Tags: