Incijativa za uvođenje obavezne prakse na fakultetima u BiH

praksa1

 
Piše: Ljupko Mišeljić
 
Mreža mladih političara “Rokada”, potpomognuta Nacionalnim demokratskim institutom BiH, predstavila je u novembru 2014. godine inicijativu uvođenja obavezne prakse na dodiplomski studij na svim fakultetima u Bosni i Hercegovini, “Praska je šansa”. Ova inicijativa podstaknuta je istraživanjem koje je 2013. sprovela Omladinska informativna agencija, u kome se navodi da bi 81% napustili BiH čim bi im se ponudila prilika. S druge strane, navode mladi političari, “Praksa je šansa” je inicijativa kojom se iskazuje volja i spremnost da se smanji nezaposlenost mladih i odlazak iz BiH.
 
Prvi korak ka postizanju pozitivnih promjena je, prema riječima “Rokade”, uvođenje prakse kao obavaveznog predmeta u svim visokoškolskim ustanovama u BiH, čime će povećati kvalitet obrazovanja, nivo konkurentnosti radne snage, olakšati put do prvog zaposlenja i unapređivanje komunikacije između poslodavaca, studenata i visokoškolskih ustanova.
 
“Provođenjem politike “Praksa je šansa” jednaka je prilika i za studente i za poreske obveznike. Naime, radeći u preduzećima studenti će finansiranje ostvariti kroz poreske olakšice firmama, odnosno iz sredstava koje bi firme platile u vidu poreza na dobit, i to u respektivnom iznosu koji odgovaraju broju studenata koji rade u preduzeću. Projekat će omogućiti mladima u BiH da kroz praktični rad steknu praktično znanje koje će moći koristiti u profesiji i pri zaposlenju.”, rekao je Edin Halilović iz Stranke demokratske akcije.
 
Ovo pitanje se, smatraju oni, može riješiti regulisanjem prijedloga izmjena i dopuna postojećih zakona o visokom obrazovanju na nivou entiteta i Bosne i Hercegovine. S obzirom da ovo rješenje traži izmjene zakonskih regulativa o visokom obrazovanju i porezu na dobit, najvažnija je, smatra Nihad Uk, politička volja zakonodavnih tijela. Bez obzira što je tekst poltike gotov, najveći dio posla su konsultacije sa stručnim licima, predstavnicima poslodavaca i studentskim organizacijama.
 
Ključni korak je dobiti podršku zastupnika u zakonodavnim tijelima. S tim u vezi trenutno obavljamo razgovore sa premijerima, resornim ministrima i drugim političkim akterima čija je podrška bitna kako bi se naš projekat „Praksa je šansa“ realizirao. Do sada imamo načelnu podršku svih političkih partija u BiH. U ovom trenutku, više od „načelne podrške“ imamo u Kantonu Sarajevo i Tuzlanskom kantonu gdje smo razgovarali sa premijerima i resornim ministrima i gdje smo dobili čvrste garante za realizaciju naše politike. Upravo se nadam da će ova dva kantona prvi realizirati uvođenje obavezne prakse.”, rekao je Nikad Uk za BYN.
 
Pozitivnu ocjenu ovoj inicijativi dali su i lideri političkih partija iz kojih mladi dolaze, Socijaldemokratska partija BiH, Partija demokratskog progresa, Stranka demokratske akcije, Narodni demokratski pokret, Hrvatska demokratska zajednica BiH, Naša stranka, Savez za bolju budućnost i Hrvatska demokratska zajednica 1990 i Demokratska fronta.
 
“U svakom slučaju treba omogućiti da mladi ljudi kreiraju politike. Partija demokratskog progresa je uvijek bila spremna da prihvati ideje mladih ljudi, pa smo 2006. godine inicirani osnivanje Ministarstva porodice, omladine i sporta u Vladi RS. Ovo je odlična ideja i treba je veoma dobro analizirati, a praksa bi svakako trebala jednim dijelom i plaćena kako bi mladi kroz praktični rad stekli dodatna zdanja i zadovoljili potrebe privrede Bosne i Hercegovine”, rekao je Branislav Borenović, predsjednik PDP-a i poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
 
Zastupnica u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH, Darijana Katić iz HDZ BiH, smatra da inicijatvu “Praksa je šansa” dobitna kombinacija i da će rezultirati podizanjem kvaliteta visokoobrazovnog sustava BiH.“Sigurno je da je proces dugotrajan i da se neće riješiti preko noći, a ovo je priča koja zahtjeva odgovore i od županijskih, entitetskih i državnih agencija, visokoobrazovnih institucija i zakonodavnih tijela”, rekla je Katić.
 

Tags: