Vječiti tabu: dječija seksualnost

seks

Piše: Lejla Karkelja
 
 
Pitanje seksualnog i reproduktivnog zdravlja bitan je faktor za razvoj stanovništva. Ovo pitanje najviše se tiče mladih osoba, fizički zrelih, ali intelektualno i emocionalno još nezrelih. Međutim, u konzervativnom bosanskohercegovačkom društvu ovo je još uvijek tabu tema o kojoj je se govori šapatom. Djeca od ranog uzrasta izložena su iskrivljenoj slici seksualnosti predstavljenoj putem raznih medija, sa ulice, pa čak i vršnjaka. A kako to biva, neadekvatne i nepotpune informacije vode do loših izbora i odluka.

 
Mladi su osjetljiva i ranjiva skupina. Iako su dostigli fizičku zrelost, još uvijek nisu dovoljno zreli na intelektualnom i emocionalnom nivou, stoga im moraju biti pružene prave i provjerene informacije na temu seksualnog i reproduktivnog zdravlja jer će im one pomoći da donesu ispravne životne odluke.
 
„Budući da adekvatna edukacija ne postoji u okviru nastavnog plana i obrazovnih institucija (izuzev KS), te da je evidentna loša komunikacija između djece i roditelja na ovu temu, mladi se uglavnom putem interneta informiraju o seksualnom odgoju i reproduktivnom zdravlju, što je ipak nedovoljno„kaže PR Asocijacije „XY“, Lejla Softić
 
Nezrele da uče o sekusalnosti, zrele za trudnoću
 
 
Od školske 2013/14. godine u Kantonu Sarajevu je za učenike od 5. do 9. razreda osnovne škole uveden novi predmet pod nazivom „Zdravi životni stilovi“.
 
Predmet „Zdravi životni stilovi“ nastao je u organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i nevladine organizacije Asocijacije XY, koji su okupili stručnjake iz različitih oblasti, a koji su ovom prilikom osmislili i kreirali udžbenik za učenike koji se sastoji iz šest cjelina. Jedna od cjelina koja je zastupljena u udžbeniku je Očuvanje reproduktivnog zdravlja i rodna pitanja – razvijanje pozitivnih stavova i vrijednosti. Uvođenje predmeta „Zdravi životni stilovi“ omogućilo je učenicima osnovnih škola iz Kantona Sarajevo sticanje znanja o seksualnom i reproduktivnom zdravlju kroz formalno obrazovanje.
 
Bosanskohercegovačko društvo još uvijek je puno predrasuda, stereotipa i tabu tema. O ovome, za portal Radio Sarajevo, direktorica UNFPA-a u BiH Doina Bologa kaže:
 
''Djevojčice nisu dovoljno zrele da uče o seksualnosti, ali su zato dovoljno zrele da ostanu trudne, dobiju spolno prenosive infekcije i zaraze se HIV-om...''
 
Za razbijanje predrasuda potrebno je educirati ne samo djecu i mlade, nego i roditelje i nastavnike kako bi razbili lične barijere pri razgovoru o ovoj tematici.
 
Udžbenik za učenike, kreiran sa velikom pažnjom, sastoji iz šest cjelina: zdrava ishrana, fizička aktivnosti, zdravim životnim stilovima protiv upotrebe i zloupotrebe psihoaktivnih supstanci, očuvanje reproduktivnog zdravlja i rodna pitanja, nenasilna komunikacija i inkluzija.
 
 
Mišljenja stručnjaka: izmišljeni predmet ili ne?
 
 
U nastavnim krugovima mišljenja su podijeljena. Nastavnica OŠ „Isak Samokovlija“ Emina Čaušević - Čerkez izražava svoj pozitivan stav o predemetu „Ovo je predmet kojim se izučava sve ono što je važnu u životu jednog učenika. Obuhvata oblasti: ishrane, tjelesnih aktivnosti, inkluzije, reproduktivnog zdravlja i komunikacija. Učenici su izuzetno zadovoljni, što se vidi po uključenosti učenika na časovima koji se najčešće izvode kroz radionice, interaktivnu nastavu, diskusije i sl.“
 
Pedagog OŠ „Isak Samokovlija“ Mirsada Jaganjac smatra da je predmet suvišan. „Ja kao pedagog mislim da je to izmišljeni predmet čiji je sadržaj bio obuhvaćen kroz odjeljenske zajednice i druge predmete. Prednost je što je nastava interaktivnog karaktera, a znanje direktno primjenjivo kroz život. Također, olakšavajuće je što učenici više razgovaraju, pa na taj način i uvezuju znanja iz svih oblasti, međutim mislim da sve treba postaviti malo drugačije, jer se ponavlja gradivo rađeno na biologiji, tjelesnom odgoju, i drugim predmetima. To je praksa našeg obrazovnog sistema, ne nas profesora, bez ikakve analize i evolucije ubacuju sadržaje i programe.“
 
Softić smatra da predmet nudi inovativne, podsticajne i efikasne koncepte učenja, te omogućuje nastavnicima kretivan pristup, a učenicim aktivan angažman na časovima. „Namjera je da se sadržajima ovog predmeta učenici pripreme za sigurnije putovanje kroz život, nudeći im informacije i znanje iz oblasti koje su važne za svakog pojedinca, ali i društvo u cjelini. Usvajanjem znanja i vještina na kojima se bazira ovaj predmet, mladi postaju kompetentniji, sposobniji i spremniji da žive zdravije i kvalitetnije, ali i da podstaknu ljude oko sebe da urade isto“ objašnjava Lejla.

 
A djeca kažu...
 
U prvoj polovini 2014. godine, Asocijacija XY u saradnji s Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade KS-a provela je istraživanje među učenicima koji pohađaju nastavu predmeta „Zdravi životni stilovi“. Nalazi ove studije su potvrdili očekivanja, a to su:
 
85,95 posto učenika voli čitati i učiti o sadržajima koji su obuhvaćeni predmetom Zdravi životni stilovi
90,9 posto učenika smatra da je Vodič za učenike napisan razumljivim jezikom
89,4 posto učenika smatra da je predmet jako zanimljiv.
 
 
Dodatne edukacije i mjesta za informisanje
 
Dodatnu edukaciju djeca i mladi mogu dobiti direktno u Asocijaciji XY u okviru koje djeluje Prijateljski centar za mlade koji pruža ginekološke usluge, dermatovenerološke usluge i psihološko savjetovanje besplatno, povjerljivo i anonimno, sa posebnim naglaskom na savjetovanje i edukaciju klijenata kao i podjelu edukativnih materijala i kondoma.
 
Tim stručnjaka (ginekolog, dermatovenerolog, psiholog i medicinska sestra) koji pruža usluge u Klinici XY prethodno je dodatno educiran za rad sa mladim ljudima, s posebnim naglaskom na rad sa različitim vulnerabilnim grupama. Zahvaljujući razvoju i unapređenju rada Savjetovališta za seksualno i reproduktivno zdravlje XY, zabilježen je stalni porast broja mladih ljudi koji su potražili našu stručnu pomoć, savjet ili informaciju putem help-linije, web stranice, skype-a ili direktno prilikom posjeta savjetovalištu i ordinaciji.
 
Nadajmo se da će primjer Kantona Sarajevo slijediti i ostali bh kantoni, te da ova tema više neće biti tabu.

 

 

 

 

Tags: