O nama

Balkanska omladinska redakcija

Podsticanje diskusije kroz informaciju

 

„Balkanska omladinska redakcija” je regionalni projekat koji se provodi u Makedoniji, Srbiji i Bosni i Hercegovini od januara ove godine i trajat će do decembra. Nosilac projekta je Fondacija za debatu i edukaciju IDEA za jugoistočnu Evropu iz Skoplja.

Tri partnerske organizacije koje su uključene u projekat su Studentski radio UGD FM koji radi u sklopu Državnog univerziteta “Goce Delčev” iz Štipa, novinska redakcija “Južne vesti” iz Niša i magazin „Karike“ koji izdaje “Omladinska novinska asocijacija u Bosni i Hercegovini“ (ONAuBIH).

Projekat uključuje šezdeset mladih ljudi, po dvadeset iz svake države. Učesnici će, u zavisnosti od raspoloživog prostora novinskih redakcija, biti podijeljeni u najmanje četiri grupe, a radit će u lokalnim redakcijama. Svaka grupa će mjesečno raditi najmanje dva dana u sedmici.

U projektu direktno učestvuju mladi od 18  do 28 godina različitog socioekonomskog statusa, nivoa obrazovanja i nacionalne pripadnosti. Aktivisti, radnici iz civilnog društva i studenti novinarstva su ciljna grupa koja je u fokusu projekta. Kontinuirano će biti objavljivane istraživačke priče i kvalitetni novinski članci, kao i multimedijalne forme koje će biti ponuđene i drugim medijima, koji će ih moći dalje objavljivati uz dorade u zavisnosti od interesa i potreba.

Učesnici će završiti različite obuke o novinarstvu, montaži video snimaka, fotografiji, istraživačkom novinarstvu, „digital storytelling-u“, pisanju za web i održavanju internet platforme koja će kao rezultat ovog projekta ponuditi različite priče i medijske forme o problemima, važnim i prioritetnim društvenim događajima i politici.

Usvajajući vještine i znanja preko „Balkanske omladinske redakciju“, mladi ljudi moći će da steknu iskustvo koje će ih učiniti konkurentnijim na tržištu rada i omogućiti im da svoju poruku pošalju donosiocima odluka u regionu, posebno nakon zatvaranja većine omladinskih medija koji su bili aktivni u vrijeme bivše Jugoslavije.

 

 

Ovaj projekat ima cilj da dostigne najmanje 600 novinarskih priča ili medijskih proizvoda u toku projektnih aktivnosti koji će biti objavljeni na novinskoj platformi, radit će se i na tome da barem 100 priča bude objavljeno u drugim medijima, kao i da najmanje 15 obučenih učesnika radi za lokalne partnere u skladu s njihovim potrebama.

„Balkanska omladinska redakciju“ se finansira iz programa omladinskih inicijativa iz Fondacije „Otvoreno društvo“.