O nama

Balkanska omladinska redakcija

Podsticanje diskusije kroz informaciju

 

„Balkanska omladinska redakcija” je regionalan projekat koji će biti sproveden u Štipu, Makedoniji, Nišu, Srbiji i u Sarajevu, Bosni i Hercegovini, u periodu između januara i decembra 2015. godine. Nosilac ovog projekta je Fondacija za debatu i edukaciju IDEA za jugoistočnu Evropu iz Skoplja. Studentski radio UGD FM koji radi u sklopu Državnog univerziteta “Goce Delčev” iz Štipa, novinska redakcija “Južne vesti” is Niša i omladinski magazin “Omladinske novinske asocijacije u Bosni i Hercegovini (ONAuBIH) “Karike” su tri partnerske organizacije uključene u projekat “Balkanska omladinska redakcija”.

Projekat uključuje 60 mladih ljudi iz ovde tri balkanske države. Po 20 učesnika iz svake od ovih zemalja, u zavisnosti od raspoložljivog prostora novinskih redakcija u Štipu, Nišu i Sarajevu podeljeni u najmanje četiri grupe, radiće u lokalnim novinskim redakcijama – partnerima na projektu. Svaka grupa će svakog meseca raditi najmanje dva dana nedeljno.  

U projektu direktno učestvuju mladi od 18 i 28 godina različitog socio–ekonomskog statusa, nivoa obrazovanja i nacionalne pripadnosti. Aktivisti, radnici iz civilnog društva i studenti novinarstva su ciljna grupa koja je u fokusu ovog projekta. Kontinuirano ćemo objavljivati istraživačke priče i kvalitetne novinske članke, kao i multimedijalne forme koje će biti ponuđene i drugim medijima, koji ih mogu dalje objavljivati uz dorade u zavisnosti od njihovih interesa i potreba.

Učesnici će završili i obuke o novinarstvu, montaži video snimaka, fotografiji, istraživačkom novinarstvožu, „digital storytelling“-u, pisanju za web i održavanju internet platforme koja će kao rezultat ovog projekta ponuditi različite priče i medijske forme o problemima, važnim i proritetnim društvenim događajima i politici.

Usvajajući veštine i znanja preko „Balkanske omladinske redakciju“, ovi mladi ljudi moći će da steknu i iskustvo koje će ih učiniti konkurentnijim na tržištu rada i omogućiti ima da svoju poruku i glas pošalju i donosiocima odluka u regionu, posebno nakon zatvaranja većine omladinskih medija koji su bili aktivni u vreme bivše Jugoslavije.

Naš projekat ima cilj da dostigne najmanje 600 novinarskih priča ili medijskih proizvoda u toku projektnih aktivnosti koji će biti objavljeni na našoj novinskoj platformi, da najmanje 100 priča koje će biti objavljene u drugim medijima, kao i da najmanje 15 obučenih učesnika radi za naše lokalne partnere po njivovim potrebama.

„Balkansku omladinska redakciju“ se finansira iz programa omladinskih inicijativa iz Fondacije „Otvoreno društvo“.