Контакти

ИДЕА Југоисточна Европа

Дренак 34 а, 1000 Скопје, Македонија

+389 2 322 8811

http://idebate.org/

 

УГД ФМ

Крсте Мисирков, бб. 2000 Штип, Македонија

+389 32 550 091

http://ugdfm.ugd.edu.mk/

 

Младинска Прес Асоцијација во Босна и Херцеговина - ONAuBIH

Мула Мустафа Басескија 7, 71000 Сараево, Босна и Херцеговина

+387 33 205 850

http://onabih.ba/

 

Јужне вести

Светосавска 20, 18000 Ниш, Србија

+381 18 29 39 11

http://www.juznevesti.com/