Kontakt

IDEA Jugoistočna Evropa

Drenak 34 a, 1000 Skoplje, Makedonija

+389 2 322 8811

http://idebate.org/

 

UGD FM

Krste Misirkov, bb, 2000 Štip, Makedonija

+389 32 550 091

http://ugdfm.ugd.edu.mk/

 

Omladinska novinska nsocijacija u Bosni i Hercegovini - ONAuBIH

Mula Mustafe Baseskije 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

+387 33 205 850

http://onabih.ba/

 

Južne vesti

Svetosavska 20, 18000 Niš, Srbija

+381 18 29 39 11

http://www.juznevesti.com/