Ме исполнува да им помагам на другите

Синиша

Автор Марија Лазовска
 
Честопати ми се има случено да им помогнам на луѓе кои настрадале во сообраќајни несреќи. Сфатив дека моментите кога им се наоѓам на луѓето се истите кои ме исполнуваат. Член сум на Црвен Крст и секогаш кога сум во можност им помагам на луѓето. Благодарен сум им на останатите членови од организацијата кои ми помогнале и ме научиле многу за хуманитарната дејност“.
Синиша, студент, 19

Tags: