Нема пари но за кафе се наоѓа

coffe break

Пишува: Благојчо Костадинов
 
Во декојдневието сведоци сме дека ладите постојано се жалат дека немаат пари за покривање на основните потреби во текот на еден месец. Но реалноста е сосема поинаква.
 
Во кафебар одам скоро секој ден некогаш и два пати зависи од финансиските средства колку ги имам на располагање но сепак се изнаоѓа решение, се случува некогаш и да позејмам од другар/другарка за да се иде на кафе.
 
За да се овозможи ова задоволство потребно е најмалку илјада и петстотини денари. А со овие финансиски средства може без проблем да се купи парче гардероба и ќе може да се користи подолго време. Па затоа тие постојано од своите родители постојано бараат одредена сума на пари од родителите.
 
Младите многу често зависат од родителите поради тоа што секој млад човек не сака да најде работа, затоа што сеуште не чувстува доволно способен па поради тоа тие немаат финансиски средства па нивните родители се овде да ги финансираат бидејќи секој млад човек има свои потреби кои што секојдневно мора да си ги надомести па затоа се принудени тоа да го бараат од своите родители.
 
Габриела Клетничка е личноста која вели дека и покрај нејзиниот работен ангажман не може да излезе на крај и да ги дозволи своите потреби во текот на месецот и е приморана да бара помош од својата фамилија .
 
Па да јас работам но мислам дека за да ми стасат моите средства кои што ги земам односно платата би требала поретко да излегувам едноставно да штедам но тоа секој млад човек не може да го направи затоа мислам дека моите средства не ми стигнуваат доволно ми треба уште некоја сума и сум приморана да барам од моите родители.
 
Младите кои што работат не успеваат. А што ли прават оние кои сеуште не се работно активни и како го поминуваат младинскиот живот е тоа само тие самите си го знаат. 

Tags: