Partnere

Partneri Balkanske omladinske redakcije
 
Nosilac projekta Balkanske omladinske redakcije je Fondacija za debatu i edukaciju IDEA Jugoistočna Evropa iz Skoplja, Republika Makedonija.
 
IDEA Jugoistočna Evropa, Skoplje
 
IDEA Jugoistočna Evropa je deo međunarodne IDEA mreže sa više od deset godina iskustva u obukama za debate za mlade ljude. IDEA Jugoistočna Evropa zvanično je osnovana 14. septembra 2012. godine, ali je u Makedoniji i regionu jugoistočne Evrope bila aktivna i dve godine pre osnivanja.
 
IDEA radi sa mladim ljudima u zajednicima sa malo ili bez iskustva u debati i javnoj diskusiji. Podučava ih kritičkom razmišljanju, zastupanju, rešavanju konflikata, veštinama medijskog i javnog nastupa. Sve ovo se zasniva na verovanju da su debate i te kako vredno obrazovno sredstvo, ne samo zato što su istraživanja pokazala da poboljšavaju kritičko mišljenje, akademska dostignuća i javni nastup, već i zato što podstiču želju za angažovanjem na društvenim i političkim pitanjima sa racionalnog gledišta.
 
IDEA JIE je takođe aktivno uključena u izgradnju kapaciteta za debate i medije između nevladinih organizacija u regionu jugoistočne Evrope preko učešća u debatnin turnirima u Srbiji i Bugarskoj, kao i u medijskim događajima u Bosni i Hercegovini i posetama i identifikaciji kapaciteta i potreba u nekoliko debatnih organizacija u Srbiji, na Kosovu, u Albaniji, Bugarskoj, Hrvatskoj i drugim zemljama jugoistočne Evrope.
 
Osnovana 1999. godine, IDEA mreža obezbeđuje debatne edukativne programe. Svojim resursima, radionicama i događajima, organizacija opslužuje stotine hiljada mladih ljudi i edukatora svakog meseca.
 
IDEA sarađuje sa školama i univerzitetima, debatnim organizacijama i različitim zajednicama. Partner je sa fondacijama, nevladinim organizacijama, biznis sektorom i vladama.
 
Njen rad vodi do formiranja kritičkog mišljenja, tolerancije, poboljšanja kulturne razmene i većeg akademskog rada.
 
Partnerske organizacije na ovom projektu su:
 
Studentski radio pri Državnom univerzitetu „Goce Delčev“ u Štipu – UGD FM
 
Univerzitetski radio počeo je emitovanje eksperimentalnog programa uživo 7. Oktobra 2009. godine. Nakon dva meseca, počeo je da emituje redovan program. On je namenjen uglavnom mladim ljudima i studentima, ali i akademskoj sredini. Za prošlih pet godina, u radijskom programu učestvovalo je više od 100 studenata i mladih ljudi, koji su u realizaciju radijskog programa uložili svoje ideje i napore. U ovom trenutku, radio funkcioniše sa 10 studenata i ima više od 20 emisija u sklopu redovnog programskog sadržaja.
 
Osim studenata novinarstva i odnosa sa javnošću sa Pravnog fakulteta, u realizaciji radijskog programa, koji ima informativnu, zabavnu i obrazovnu svrhu, mogu da učestvuju svi zainteresovani studenti.
 
Misija studentskog radija je da informiše studente o svim aktivnostima na Univerzitetu i, kao veza između studenatskog glasa i Univerziteta, ima važnu ulogu. Radio takođe ima ulogu svojevrsne “laboratorije” za studente novinarstava i odnosa sa javnošću. Kroz praktični rad i medijski trening oni stvaraju različite vrste programa - radijske debate, muzički program, intervjue, radijske drame itd. Cilj univerzitetskog radija je da bude edukator za mlade ljude u ovoj oblasti tako što nudi različit i nekomercijalan obrazovni program. Deo misije radija je i da zabavlja mlade u regionu. S vremena na vreme, studentski radio i njegovi di-džejevi učestvuju u lokalnim zabavnim događajima.
 
Omladinska novinska nsocijacija u Bosni i Hercegovini – ONAuBIH iz Sarajeva
 
Omladinska novinska asocijacija u Bosni i Hercegovini ili ukratko – ONAuBIH je nevladina organizacija osnovana 2007. ONAuBIH je multinacionalna i multietnička organizacija, kvalifikovana da mladim ljudima da šansu da se upoznaju sa medijima, da uče o medijima i da učestvuju u kreiranju medijskog prostora u Bosni i Hercegovini.
 
ONAuBIH organizuje različite projekte sa ciljem da poveže mlade i medije. Mladim ljudima daje mogućnost da nauče šta žele i direktno učestvuju u medijima. Ponosni je član Evropskog omladinskog presa – „umbrella“ organizacije za sve omladinske medije u Evropi.
 
ONAuBIH ima 400 članova u 35 lokalnih samouprava u Bosni i Hercegovini, tako da svojim aktivnostima pokriva veći deo zemlje.
 
ONAuBIH je vodeća organizacija za omladinske medije u Bosni i Hercegovini, koja preko edukativnog i informativnog sadržaja i kritičkog razmišljanja omogućava mladima prostor za rad bez cenzure i političkih uticaja, što osigurava bolji medijski kvalitet i bolju izgradnju poverenja između medija i građana.
 
ONAuBIH radi u nekoliko oblasti, ali četiri su u fokusu. One se sastoje od nekoliko aktivnosti i projekata – sloboda medija i medijski profesionalizam, medijska pismenost, saradnja sa institucijama koje se bave medijima i saradnja sa organizacijama koje se bave medijima.
 
Južne vesti, Niš, Srbija
 
Osnovane u avgustu 2009. (zvanično 29. januara 2010. godine), Južne vesti su prvi informativni internet portal koji je uglavnom usmeren samo na region jugoistočne Srbije. Bavi se događajima i temama iz tačno 28 gradova i opština u južnoj Srbiji. Za razliku od ostalih lokalnih i regionalnih medija u ovom regionu, Južne vesti su fokusirane na vesti od značaja za građane juga, dok drugi mediji objavljuju vesti i od nacionalnog i međunarodnog značaja. Od osnivanja Južne vesti su uspele da izgrade reputaciju nezavisnog, nekorumpiranog i transparentnog medija koji, iznad svega, radi u interesu građana južne i jugoistočne Srbije.
 
Mladi tim novinara, programera i aktivista koji su izgradili karijere u civilnom sektoru, uspešno su stvorili informativni portal koji je ponosan na svoj konstantan rast publike – izveštaji pokazuju mesečni rast od 12%, više od 2.2 miliona pregleda stranica na mesečnom nivou, više od milion poseta stranicama, više od 130.000 obožavalaca na „Facebook“-u i više od 6.000 pratilaca na „Twitter“-u.
 
Ono po čemu su Južne vesti prepoznatljive jeste istraživačko novinarstvo koje je prvenstveno usmereno na teme o manipulacijama u javnom sektoru, trošenju fondova poreskih obveznika, korupciji i zloupotrebi javnih resursa.
 
S obzirom na specifičnu političku situaciju u Srbiji, redakcijski tim se konstantno suočava sa različitim vidovima pritisaka, uključujući spontane i neobično duge finansijske kontrole, pokušaje podmićivanja, direktne i indirektne pretnje u ime visokopozicioniranih funkcionera koji su u isto vreme su i funkcioneri političkih stranaka.
 
Južne vesti su prvi internet portal u Srbiji koji je priznao nadležnost Saveta za štampu i usvojio pravila njegovih regulatornih organa.